Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Raport o stanie Gminy Winnica za rok 2018

IV Przegląd Twórczości Abstynenckiej ŚWIT

20140728-swit

Zbiórki publiczne

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, iż z dniem 18 lipca 2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. Z 2014r. Poz. 489). Ustawa wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek oraz ich publikację na portalu internetowym zbiorki.gov.pl.

Czytaj więcej...

Karta Dużej Rodziny

20140705-kdrWójt Gminy Winnica informuje, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Winnicy przyjmowane są wnioski o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Program realizowany jest w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych. O Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne bez względu na dochód.

Czytaj więcej...

Dyżury specjalistów

Wójt Gminy Winnica informuje, że od m-ca marca 2014 r. psycholog pełni dyżur w budynku przy Kościele w Winnicy (budynek starego wikariatu).

Dyżury odbywają się w drugi i ostatni czwartek miesiąca w godz. od 16.30 do 19.30.

Ponadto, w każdy piątek tygodnia w godz. od 10.00 do 14.00 dyżur pełni specjalista psychoterapii uzależnień.

Zachęcamy mieszkańców gminy do korzystania z pomocy specjalistów.

Wójt Gminy Winnica

Mariusz Kowalewski

Program "Aktywny Samorząd"

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu gminy Winnica do udziału w programie PFRON „Aktywny Samorząd”. Szczegółowe informacje dot. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach tego programu znaleźć można na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30.09.2013 r.

http://www.pcprpultusk.pl/

Kierownik GOPS

Wioletta Zawadzka

Informacje dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy przypomina osobom pobierającym świadczenia rodzinne wraz z dodatkami o konieczności złożenia oświadczenia lub zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzającego fakt kontynuacji przez dziecko nauki w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia w terminie do 10.09.2013.

2. Wnioski dla osób ubiegający się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane w terminie od 27.08.2013r.

3. Wnioski dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane w terminie od 16.09.2013r.

Czytaj więcej...

Artykuły żywnościowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD na 2013r będą wydawane w dniu 08.05.2013 r. (środa) od godz. 9:00 do 14:00 (budynek Urzędu Gminy Winnica). W sytuacji, gdy osoba nie może zgłosić się osobiście po dary prosimy o wydanie pisemnego upoważnienia osobie, która je będzie odbierać.

Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności !!!

Bezpłatne badania profilaktyczne

Informujemy, że po przerwie technicznej cytomammobus rozpoczął swoją działalność. W dniach 6-10 maja 2013 zaplanowany jest postój cytomammobusa w Pułtusku przy Zespole Szkół nr 4.

Zapraszamy Panie w wieku 25-59 lat, które w okresie ostatnich 3 lat nie wykonywały badań cytologicznych na bazpłatne badanie.

Ponadto zachęcamy do wykonania badania mammografii Panie w wieku 50-69 lat, które w ostatnich 2 lat nie wykonywały badania.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Winnicy (tel. 23 691 40 21). Istnieje możliwość zorganizowania dla mieszkańców gminy bezpłatnego dowiezienia na badanie profilaktyczne do Pułtuska w dniu 10.05.2013 r.

Zapraszamy do udziału w programie.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica